👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ویژگی های یک کتاب خوب

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ویژگی های یک کتاب خوب

         برای انتخاب کتاب خوب باید به چه عواملی توجه کرد؟

الف – عوامل ظاهری                                                ب-عوامل باطنی(محتوایی)

1-تصویر(روی جلد،داخل کتاب)                             نویسنده،شاعر،مصور

2-صفحه آرایی،نوع حروف،چاپ                            2-   ناشر

3-قطع کتاب(تعداد صفحات)                                  3- قیمت کتاب

4-نوع جنس کاغذ جلد وصحافی

5-عنوان کتاب،سرفصل ها وصفحه عنوان

6-عوامل رشدی ،ویژگی های روان شناسی

وویژگی های سنی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت تحقیق رضایت شغلی بررسی تجزیه زیستی بنزن به وسیله باکتری استرپتومایسس جداشده ازخاک آذربایجان شرقی و بررسی مدل سینتیکی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید فنر تخت اتومبیل با ظرفیت 1100 تن در سال مقاله بازار سرمایه