👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاريخچه سيستمهاي حسابداري

تاريخچه سيستمهاي حسابداري

مقدمه

انسان از موقعيكه مفهوم مالكيت را فهميد، به طرق مختلف به ثبت حسابهاي اموال و دارائيهاي خود اقدام نمود. با پيدايش اعداد، اين امر تشديد گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدين ترتيب مالكان، بيش از پيش نسبت به سيستمي كه بتواند رويدادها را ثبت و نگهداري كند، احساس نياز كردند. بنابراين، رويدادها بصورت گزارشي و با استفاده از علائم خاص ثبت گرديدند. (حسابداري يك طرفه) در طي زمان، حسابداران به اين نتيجه رسيدند كه وقوع يك رويداد بطور همزمان بر دو حساب اثر مي‌گذارد و بدين ترتيب، برخلاف آنچه كه تصور مي شود، اعداد منفي توسط رياضي‌دانان اختراع شده است، اين اعداد توسط حسابداران ابداع گرديد و مورد استفاده قرارگرفت و به اين ترتيب، حسابداري دو طرفه شكل گرفت و روز بروز كامل‌تر شد. با گسترش تجارت بين كشورها، خصوصاً در ايتالياي آن زمان، كه شهرهائي مثل ونيز، جنوا و پروجا بعنوان مركز تجارت بين شرق و غرب محسوب مي‌شدند، بيش از پيش موجب بسط و گسترش حسابداري دو طرف گرديد، چيزي كه بيش از همه موجب گسترش حسابداري به شكل يكسان در بين كشورهاي مختلف گرديد ، تأليف ‌كتاب Summa توسط پاچيولي بود كه مقارن با اختراع چا پ بود . مسئله مهمي كه بايد خاطر نشان شود اين است كه ، رياضي دانان تا اين زمان، اعداد منفي را نپذيرفته بودند و حتي آنها را اصول كذب مي ناميدند و مسئله مهمتر اينكه ، همينان بودند كه موجب بسط و گسترش حسابداري گرديدند و بديهي است كه آنها با جابجا كردن حسابها ( به شكل معادله حسابداري دو طرفه ) ، اعداد منفي را از حسابها حذف كردند . بدين ترتيب ، حسابداري دو طرفه ، بتدريج در طي زمان كامل تر شد ، با وقوع انقلاب صنعتي و گسترش تجارت و همچنين ايجاد شركتهاي سهامي بزرگ نظير راه آهن و تفكيك مالكيت از مديريت و بحرانهاي اقتصادي و وقوع انقلاب سوسياليستي در شوروي موجب بوجود آمدن شاخه هاي متعددي مثل حسابداري صنعتي ، حسابرسي ، حسابداري دولتي و حسابداري مديريت دررشته حسابداري شدند . با وجود اين ، حسابداري دو طرفه از زمان پيدايش تاكنون ، در اصول بنيادي خود دچار تغيير اساسي نشده است و فقط يكسري حسابهاي جديد به آن اضافه شده است . در سالهاي اخير ، تلاش جهت ايجاد تحول در حسابداري آ‎غاز شده است كه از آن جمله ارائه نوع جديدي از حسابداري با سه طرف توسط” يوجي ايجيري” مي باشد . ايشان تأكيد دارند كه اگر چه ميتوان حسابداري را حتي به بيش از سه طرف نيز گسترش داد ولي فعلاً همين سه طرف كافي است . در قسمت ديگري ، ايشان همچنين اضهار مي دارند كه حسابداري سه طرفه در قرن بيست و يكم در دنيا گسترش خواهد يافت . “ ايجيري“حسابداري سه طرفه را به دو صورت ارائه مي دهد :

1- حسابداري سه طرفه زماني ، كه با توجه به زمان گذشته ، حال و آينده به تشريح حسابداري مي پردازد .

2- حسابداري سه طرفه تفاضلي ( ديفرانسيلي) ، كه بر پايه فيزيك نيوتوني قرار دارد و با توجه به قوانين آن به تشريح حسابداري سه طرفه مي پردازد .

نكته اي كه بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد ، استفاده از اعداد منفي در هر دو نوع حسابداري سه طرفه است . در اين بخش ، سعي شده است ابتداء تاريخچه حسابداري در ايران و كشورهاي ديگر بصورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد و سپس به مرور منطق حسابداري صنعتي و اصول مطالعه كار پردا خته شود .

مروري بر تاريخچه حسابداري در اقوام مختلف

“حسابداري، تاريخچه ا ي به بلنداي تاريخ دارد، بدين معني كه، هنگاميكه انسان شمردن را آموخت اقدام به نگهداشتن حساب اموال، اشياء و … خود نمود با بررسي آثار و كتيبه هاي بجا مانده از دوران بابلي‌ها، هخامنشي‌ها، عاشوري‌ها، كلداني‌ها، مصريان، روميان و يونانيان باستان به نشانه‌هائي از ثبت وقايع داد و ستد بر مي‌خوريم. بدين ترتيب تاريخ حسابداري به دوراني بيش ا

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استانداردها و ضوابط مجتمع مسکونی پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند پاورپوینت ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی چارچوب نظری انواع اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2) مقاله مداخلات ادراکی