👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است

يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است. مدرسه اي که مايليد فرزند شما در آنجا درس بخواند؟

مدرسه خوب و مطلوب مدرسه اي است که داراي ويژگي هاي خاصي باشد شايد بتوانم فهرست وار اين طور خدمتتان عرض کنم که يک مدرسه خوب مدرسه اي است که:

اول) مدير مدرسه يک رهبر آموزشي است و کارها را از طريق مشارکت جلو مي برد.

دوم) معلم خود را وقف بچه ها مي کند.

سوم) در اين مدرسه به توانمندي ها و علايق بچه ها توجه مي شود.

چهارم) مدرسه داراي برنامه است و همه تلاش ها در جهت و همسو با همان برنامه است.

پنجم) مدرسه اي شاد و بانشاط است.

ششم) فضايي زيبا و آرام بخش و نظافت و تميزي قابل توجه دارد.

هفتم) در اين مدرسه همه همديگر را دوست دارند و براي يکديگر احترام قائلند.

هشتم) مدرسه اي که فرزندم را درگير يادگيري مي کند.

نهم) مدرسه اي که معلم فرزندم شيفته کارش است.

دهم) مدرسه خوب مدرسه اي است که کوشش و تلاش فراگيران در اين مدارس ناديده گرفته نمي شود و آنها موردتشويق و تحسين قرار مي گيرند.

يازدهم) در چنين مدرسه اي آموزش معلمان به کارآيي فراگيران منجر مي شود.

دوازدهم) ارتباط رضايت بخش بين معلم و والدين برقرار است.

سيزدهم) در مدرسه مطلوب، فرآيند يادگيري ثمربخش است و همه عوامل مدرسه در خدمت فرآيند يادگيري هستند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت با موضوع محيط سازمان دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن کوچک باندگسترده با استفاده از ساختار متامتریال پاورپوینت ویلای لوکس محمد شهر کرج مقاله بازار سرمایه بررسی موانع تحول اداري