👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران94  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 181صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونه ی مورد پژوهش بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره و مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده‌های ترکیبی می‌باشد نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

مقدمه

توسعه پاسخ‌گويي و مسئوليت‌هاي اجتماعي مديريت شرکت‌های سهامي در ابتداي قرن بيست و يکم منتهي به مطرح‌شدن بحث نظام راهبري شرکت‌ها  گرديده است. در دهه‌هاي اخير موضوع برقراري سيستم‌هاي کنترل‌هاي داخلي و چگونگي مشارکت دادن و سهيم نمودن همه سهامداران و يا به بياني ديگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه هاي ذينفع  موضوع کار محافل مالي و اقتصادي جهان قرارگرفته است. بي شک نظام راهبري شرکت‌ها جزء کوچکي از قلمرو حکمراني و راهبري سالم در مجموعه کشور تلقي مي‌شود. راهبري شرکت تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگ‌تري است که شرکت‌ها در آن به فعاليت مي‌پردازند که براي مثال شامل سياست‌هاي اقتصادي کلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها مي‌باشد. چارچوب راهبري هر شرکت بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد نظام مناسب راهبري شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبي مدون و مکانيزم‌هاي مناسب براي برقراري رابطه‌اي متعادل ميان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلي يا اکثريت از سوي ديگر مي‌باشد و در ديدگاه‌هاي جديدتر به سمت توجه جدي به حقوق کليه گروه هاي ذينفع، اجتماع، بازار سرمايه و مجموع شرکت‌ها گرايش يافته است. نظام راهبري شرکت‌ها بر شفافيت  و افشاي اطلاعات و حذف اطلاعات دروني  تأکيد داشته و با استفاده از تمهيدات و مکانيزم‌هايي سعي در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکيک کامل مديريت از مالکيت، تلاش در جهت رعايت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور يکسان دارد.

از سوي ديگر کليه تصميم هاي سرمايه گذاري در يک شرکت تحت تأثير هزينه سرمايه آن است. چنان که در بودجه بندي سرمايه اي، شرکت هايي که هزينه سرمايه بالاتري دارند در انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري با محدوديت مواجه اند، چرا که تعداد کمتري از پروژه هاي سرمايه گذاري داراي بازدهي بيشتر از هزينه سرمايه آن‌ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخي پروژه هاي سرمايه گذاري براي آن‌ها فراهم نخواهد بود. بنابراين شرکت‌ها بايد به دنبال کاهش هزينه سرمايه خود باشند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌ها بايد سعي کنند بازدهي را که سرمايه گذاران در مقابل تأمين وجوه از آن‌ها مطالبه مي کنند در حد پاييني نگه‌دارند.

لذا با توجه به اهميت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش مي شود که ميزان تأثير شاخص حاکميت شرکتي بر هزينه سرمايه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گيرد.

با توجه به اهميت حاکميت شرکتي و نقش آن در هزینه سرمایه، در اين فصل پس از تشريح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیه‌های بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنين تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مورداستفاده در اين پژوهش بيان شده است.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تحقیق بهداشت پوست آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85 تحقیق مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و ارائه الگوي مناسب براي ايران دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران