👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 194صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بين ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بين اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بين حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

مقدمه

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده است که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای استفاده کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه١۹۶۰، به زمانی مربوط می شود که تحقیق درباره محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، مشاهده واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، ١۹۹۴). این دیدگاه رهنمود مفیدی در این پژوهش ارایه کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که کدام یک از انواع شاخص‏های نقدینگی ارتباط قوی تری با سودآوری و ارزش شرکت دارد و به شکل بهتری به استفاده کنندگان از صورت‏های مالی جهت تصمیم‌گیری کمک می‏نماید. ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره مورد توجه سهام داران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مالی نظیر بانک ها، موسسات مالی و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری بررسی می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری می توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولی شرکت های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی١۳۷۵، ١١١). برای ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکت ها روش های مختلفی ارایه شده است. یکی از آن ها، نسبت های مالی است که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، شاخص هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت ها می پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص های سنتی بتوانند شاخص های نوینی را ارایه کنند (خوش طینت و نمازی ١۳۸۳، ۵۷).

با توجه به موارد ذکر شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، مدل تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه    3

1-2 بیان مسئله    4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش    5

1-4 اهداف پژوهش    6

1-5 کاربردهای پژوهش    7

1-6 سوال های پژوهش    8

1-7 فرضیه های پژوهش    8

1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش    8

1-9 قلمرو پژوهش    9

1-10 روش تحقیق    9

1-11 متغيرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها    9

1-12 ساختار پژوهش    18

 خلاصه فصل     20

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه    22

2-2 اهمیت نقدینگی    22

2-3 تعریف نقدینگی    23

  2-3-1 نقدینگی دارایی ها    26

  2-3-2 نقدینگی بازار    26

  2-3-3 وسعت بازار    27

  2-3-4 عمق بازار    27

  2-3-5 برگشت پذیری بازار    28

2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی    29

2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها    30

2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان    31

2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی    32

  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله    33

  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش    33

  2-7-3 معیارهای نقدینگی    33

  2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام    34

  2-7-3-2هزينه هاي فرايند سفارش    35

  2-7-3-3هزينه هاي نگهداري موجودي    35

  2-7-3-4 هزينه هاي انتخاب نادرست    35

2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار    35

2-7-5 منابع عدم نقدینگی    36

2-7-6 انواع بازارها    36

  2-7-6-1 بازار سفارش محور    37

  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور    37

2-8 ارزش    38

2-9 مفاهیم ارزش    39

  2-9-1 ارزش اقتصادی    39

  2-9-2 ارزش منصفانه بازار    40

  2-9-3 ارزش منصفانه    40

  2-9-4 ارزش دفتری    40

  2-9-5 ارزش ذاتی    40

  2-9-6 ارزش سرمایه گذاری    40

  2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله    41

  2-9-8 ارزش جایگزینی    41

  2-9-9 ارزش اسقاط    41

  2-9-10 ارزش تداوم فعالیت    41

  2-9-11 ارزش تسویه    41

  2-9-12 ارزش بیمه شدنی    41

  2-9-13 ارزش سرقفلی    42

2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت    42

2-11 اهداف ارزش گذاری    42

2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها    43

2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری    44

  2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت    45

  2-13-2 برآورد جریانهای نقدی    45

2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها    46

2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی    48

  2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی    49

  2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام    52

2-15-3  مدل بازدههای مازاد    53

2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها    53

2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی    53

بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده    54

2-16 پیشینه تحقیقات خارجی    54

2-17 پیشینه تحقیقات داخلی    58

خلاصه فصل     60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه    62

3-2 روش پژوهش    62

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه    63

3-4 فرآیند پژوهش    69

3-5 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات    69

3-6 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گیری    70

3-7 ماهیت و منابع داده ها    71

3-8 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات    71

3-9 تجزيه و تحليل اطلاعات    72

  3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  &n

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی علیت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان پروژه مالي انبارداري تحقیق استدلال بر وجود عالمى ماوراى اين جهان مادى كه ملائكه و جن بدان تعلق دارند دانلود مقاله جامع بازی